Skip to Main Content

Malin Hammarberg and Desideria show how people with severe visual impairment use computer aids. Photo.

Malin Hammarberg och Desideria visar hur personer med grav synnedsättning använder hjälpmedel. Foto.