Hoppa till huvudinnehållet

Egenmakt genom delaktighet

Stiftelsen Funka bedriver forskning för att stödja inkludering och tillgänglighet för alla människor, oavsett förmåga. Vi är en icke-vinstdrivande oberoende organisation som arbetar för att stärka personer med funktionsnedsättning genom användarcentrerad forskning och innovation.

Två figurer som sträcker sig efter en nyckel att sätta i nyckelhålet. Illustration.

Våra huvudsakliga verksamhetsområden

Stiftelsen är aktiv i projekt och uppdrag om tillgänglighet i den digitala miljön och kommunikation, transport och byggd miljö. Vi är aktiva inom standardisering, vetenskaplig forskning, innovation, strategiska studier och användardrivna initiativ.

Vi tror på att öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning genom att förändra samhället – ett steg i taget.

Tre pusselbitar. Illustration.

Från standarder till verklighet

Som medlem i ETSI bidrar Stiftelsen Funka aktivt till europeiska standarder. Det arbetet är viktigt, men standarderna är bara ett verktyg som kan hjälpa till att uppfylla kraven på tillgänglighet. För att säkerställa att din produkt eller tjänst är tillgänglig på riktigt måste du involvera slutanvändare med funktionsnedsättning i utveckling och design.

En person som arbetar vid sin bärbara dator. Foto.

Innovation på olika nivåer

En anslagstavla med ett pappersflygplan som indikerar framåtrörelse. Illustration.

Strategiska uppdrag

Vi genomför policyrelaterade studier och utredningar.

En hand som håller ett förstoringsglas. Illustration.

Forskningsprojekt

Vi leder europeiska och nationella forsknings- och innovationsprojekt.

En hand som drar ut ett block från ett jengatorn. Illustration.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och stöd om tillgänglighet, mångfald och inkludering.

Vi vill gärna höra från dig!

Har din organisation en utmaning som rör inkludering eller tillgänglighet? Tveka inte att höra av dig! Vi tror på samarbete och hoppas kunna bidra till en bättre värld, tillsammans.

info@stiftelsenfunka.org